Skip to main content

Illegale stoffer

14-11-2023
Illegale stoffer er en betegnelse, der typisk dækker over euforiserende stoffer, såsom hash, amfetamin, kokain samt andre lignende stoffer, der kan have en euforiserende virkning . Debut med illegale stoffer sker typisk i ungdomsårene, som for mange er en periode i livet, hvor der eksperimenteres med adfærd og livsstil. Den eksperimenterende brug er højest i aldersgruppen 16-19 år, mens kun få har deres debut efter 20-årsalderen, og langt de fleste fortsætter ikke brugen efter ungdomsårene.
 
Formålet med denne rapport er at belyse brugen af illegale stoffer på baggrund af selvrapporterede oplysninger fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse i den voksne danske befolkning i alderen 16-64 år eller derover. Dette er én ud af en række temarapporter på baggrund af samme undersøgelse.  
 
Forfattere: Ola Ekholm, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Sofie Rossen Møller, Michael Davidsen og Anne Illemann Christensen