Skip to main content

Fysisk aktivitet for voksne (18-64 år)

13-06-2023
Fysisk aktivitet for voksne forebygger tidlig død og en række sygdomme bl.a. hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, brystkræft og visse psykiske sygdomme. Det er sygdomme, som er hyppige i den danske befolkning. Fysisk aktivitet fremmer desuden mental sundhed samt bidrager til vedligeholdelsen af sund vægt.
 
Formålet med denne rapport er at præsentere eksisterende evidens for og nyeste viden om betydningen af fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd for sundheden og trivslen hos voksne i alderen 18-64 år. Rapporten danner dermed det videnskabelige grundlag for revideringen af de danske anbefalinger for fysisk aktivitet. 

 

Forfattere: Hannah Ahrensberg, Mette Toftager, Signe Nørgaard og Christina Bjørk Petersen