Skip to main content

Fysisk aktivitet for de mindste børn

13-06-2023
For små børn er fysisk aktivitet en vigtig del af deres udvikling. Gennem bevægelse lærer de både deres omgivelser og sig selv at kende. Fysisk aktivitet, motorik og bevægelse er væsentligt for at børn udvikler sig både fysisk, socialt og følelsesmæssigt. Gode bevægelsesvaner tidligt i livet øger desuden sandsynligheden for at være fysisk aktiv senere i livet, og lægger dermed fundamentet for sundhed både i barndommen, ungdommen og i voksenlivet.
 
Formålet med denne rapport er at præsentere eksisterende evidens for og nyeste viden om betydningen af fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd for sundhed hos børn i alderen 0-4 år. Rapporten bidrager dermed med et videnskabeligt grundlag for revideringen af de danske anbefalinger for fysisk aktivitet.
 
Forfattere: Hannah Ahrensberg, Mette Toftager  og Christina Bjørk Petersen