Skip to main content

Fysisk aktivitet for ældre (+65 år)

13-06-2023
Når man bliver ældre, sker der en reduktion af den fysiske kapacitet, men her kan fysisk aktivitet bidrage til at opretholde et godt funktionsniveau. Fysisk aktivitet kan bl.a. forebygge hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, brystkræft, nedsætte risikoen for sygelighed og tidlig død og forebygge skrøbelighed. Derudover er den mere strukturerede fysiske træning for den ældre befolkningsgruppe et effektivt supplement til behandlingen af en række sygdomme, der kan opstå når kroppen bliver ældre. 
 
Formålet med denne rapport er at præsentere eksisterende evidens for og nyeste viden om betydningen af fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd for sundheden hos ældre på 65 år eller derover. Rapporten danner dermed det videnskabelige grundlag for revideringen af de danske anbefalinger for fysisk aktivitet. Herunder betydningen for udvikling af sygdomme, forværring af sygdomme risikoen for tilbagefald af sygdomme.
 
Forfattere: Hannah Ahrensberg og Christina Bjørk Petersen