Skip to main content

Muligheder og begrænsninger for fødselsbetjeningen set i et udviklingsperspektiv

14-09-2023

Der har igennem de seneste tre årtier været stor fokus på fødselsbetjeningen i Grønland både politisk og blandt borgerne. Fødselsbetjeningen har siden 1970’erne langsomt undergået en centralisering, og i 2002 blev de landsdækkende perinatale retningslinjer indført, så de gravide kvinder skulle føde på hospitaler og sundhedscentre, hvor der forefindes et kirurgisk beredskab.

Denne undersøgelse belyser gravide familiers og fagpersoners syn på adgang til fødesteder i Grønland med fokus på muligheder og begrænsninger for fødselsbetjeningen set i et udviklingsperspektiv. Resultaterne bygger på en kvalitativ interviewunderundersøgelse med i alt 34 informanter.

 

Forfattere: Ingelise Olesen, Christina Viskum Lytken Larsen, Charlotte Brandstrup Ottendahl, Sofie Emma Rubin, Peter Bjerregaard, Tenna Jensen