Skip to main content

Dødelighed og brug af sundhedsvæsnet blandt socialt udsatte mennesker i Danmark

30-03-2023

Denne rapport dokumenterer en markant overdødelighed samt et markant forhøjet brug af de fleste dele af sundhedsvæsnet blandt socialt udsatte mennesker sammenlignet med den øvrige befolkning.

Formålet med undersøgelsen er at beskrive og sammenligne socialt udsatte menneskers dødelighed, middellevetid og dødsårsagsmønster med den øvrige danske befolkning. Derudover er formålet at belyse socialt udsatte menneskers brug af sundhedsvæsnet og sammenligne denne med den øvrige befolkning.

Forfattere: Pia Vivian Pedersen, Nanna Bjørnbak Christoffersen, Sofie Rossen Møller og Michael Davidsen