Skip to main content

Danskernes rygevaner 2022

02-03-2023
Gennem de senere år har markedet for nikotinprodukter udviklet sig markant og nikotinprodukter findes i mange afskygninger. Selvom nogle af de nyere produkter kendes endnu ikke det fulde billede af de langsigtede helbredskonsekvenser, er det dog bevist, at nikotin i sig selv er både skadeligt og afhængighedsskabende. Forskning peger på, at brugen af nogle af de nyere produkter kan føre til rygning senere i livet, og øge risikoen for hjertekarsygdomme og psykiske lidelser som depression, angst og stress.

 

Undersøgelsen Danskernes Rygevaner har til formål at monitorere og beskrive status ognudvikling i den danske befolknings brug af tobaks- og nikotinprodukter, herunder cigaretter, ecigaretter, opvarmet tobak og røgfrie nikotinprodukter. Endvidere er det formålet at beskrive danskernes forbrugsadfærd, nikotineksponering i udvalgte miljøer samt relevante faktorer for rygestop, herunder ønske om rygestop og brug af hjælpemidler.
 
Forfattere: Nanna Schneekloth Jarlstrup, Michelle Trabjerg Pedersen og Lotus Sofie Bast