Skip to main content

Betydning af dårlig mental sundhed og højt stressniveau for sundhed, sociale forhold og tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked blandt unge

24-10-2023

Denne undersøgelse har til formål at belyse, hvilken betydning dårlig mental sundhed og højt stressniveau blandt unge i alderen 16-24 år har for senere brug af sundhedsvæsenet, lægemidler, at blive sigtet eller udsat for kriminalitet samt tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemadata fra Den Nationale Sundhedsprofil 2010 og 2013 blandt deltagere i alderen 16-24 år. Disse data er koblet til oplysninger fra en række administrative registre. Analyserne tager udgangspunkt i, at deltagerne i studiepopulationen følges i registrene fra tidspunktet for deltagelse i Den Nationale Sundhedsprofil 2010 eller 2013 og frem til udgangen af 2018.

Undersøgelsen er udarbejdet for Finansministeriet.

Forfattere: Tina Harmer Lassen, Sanne Pagh Møller, Sofie Mogensen, Michael Davidsen og Maja Bæksgaard Jørgensen.