Skip to main content

Pilotevaluering af Basal – sammen om trivsel

31-05-2023
Langt de fleste børn og unge trives og har god mental sundhed, men de seneste år er der sket en stigning i unge med psykisk sygdom og mentale helbredsudfordringer. Udviklingen er bekymrende, da mentale helbredsproblemer tidligt i tilværelsen er forbundet med en øget risiko for både psykiske og somatiske sygdomme i ungdoms- og voksenlivet. Skolen udgør en væsentlig ramme for initiativer til fremme af børn og unges mentale sundhed.

 

Basal – sammen om trivsel er en klassebaseret trivsels- og mestringsindsats målrettet elever i udskolingen (7.-10.klasse) og deres lærere, som har til formål at forebygge udvikling af mistrivsel og dårlig mental sundhed blandt eleverne. Formålet med denne rapport er at sammenfatte evalueringen af pilotfasen i 2022, hvor 16 klasser fordelt på seks skoler har deltaget. Evalueringen af pilotfasen skal bidrage med viden om: 1) deltagernes tilfredshed med elevforløbet og kompetenceudviklingskurset, herunder at identificere hvad der har fungeret godt og mindre godt i forløbet, 2) elevernes og lærernes erfaringer og oplevede udbytte af at deltage, og 3) ændringer i elevernes mentale sundhed og self-efficacy.

 

Forfattere: Susan Andersen, Marie Eva Berg, Maj Britt Dahl Nielsen, Michelle Trabjerg Pedersen og Thilde Risager Ubbesen