Skip to main content

Antallet af børn af forældre med alkoholproblemer

31-05-2023
Notat beskriver forskellige opgørelsesmetoder til at estimere antallet af børn af forældre med alkoholproblemer og fordele og ulemper ved forskellige metodiske tilgange. Antallet af børn af forældre med tegn på moderate eller svære alkoholproblemer i Danmark estimeres baseret på opdaterede beregninger med udgangspunkt i screeningsværktøjet CAGE-C baseret på resultaterne fra Den Nationale Sundhedsprofil 2010 til 2021.