Skip to main content

Social ulighed i mødet med sundhedsvæsenet

27-04-2022
I Danmark er det et bærende princip, at alle i samfundet skal have lige adgang til sundhedsvæsenet. På trods af dette benyttes sundhedsvæsenet ikke på samme vis eller i samme grad af patienter med samme behov – særligt ses det, at patienter med lavere socioøkonomisk statusa ikke oplever at modtage lige så meget behandling eller at have samme udfald af behandling som øvrige patienter.

 

Forskning peger på, at der er nogle forhold, som knytter sig til patienters møde med sundhedsvæsenet, der har betydning for patienters udbytte af ydelser og behandling i sundhedsvæsenet.  Formålet med nærværende systematiske litteraturgennemgang er at identificere mekanismer, som knytter sig til organisatoriske og relationelle forhold, der har betydning for social ulighed i patienters møde med sundhedsvæsenet. Kortlægningen af disse mekanismer kan være med til at danne grundlag for handlingsorienterede initiativer med formålet at mindske den sociale ulighed i patienters møde med sundhedsvæsenet.

 

Forfattere:  Simone Gad Kjeld, Louise Ayoe Sparvath Brautsch, Durita Lyngsø Svartá, Anne Faber Hansen, Susan Andersen og Dina Danielsen