Skip to main content

Evaluering af "Tidlig Indsats overfor gravide familier" 2021

11-11-2022

”Tidlig Indsats overfor gravide familier” har siden 2007 været en fast del af den forebyggende indsats målrettet familier i en sårbar position. Tidlig Indsats spiller derfor en afgørende rolle for forebyggelsen af omsorgssvigt af børn i Grønland.

Evalueringen af Tidlig Indsats afdækker, hvordan Tidlig Indsats over for gravide familier i en sårbar position er blevet implementeret i de fem grønlandske kommuner. Mere specifikt undersøger vi, hvordan indsatsen er blevet organiseret og implementeret lokalt, og hvilke faktorer der opleves som fremmende såvel som udfordrende i arbejdet med Tidlig Indsats.

Rapporten fremkommer med en række anbefalinger, der retter sig dels mod organiseringen af indsatsen, og dels mod indsatsens kulturelle relevans.

 

Forfattere: Ingelise Olesen, Nanna Lund Hansen, Christina Viskum Lytken Larsen