Skip to main content

Systematiske og målrettede individorienterede forebyggelsesindsatser

29-06-2022
I Danmark ses en stigning i antallet af kroniske sygdomme relateret til sundhedsadfærd. Kroniske sygdomme har store konsekvenser for den enkelte, og stigningen i antallet af kroniske sygdomme er samtidig en udfordring for sundhedsvæsenet. Systematiske og individrettede forebyggelsesindsatser antages at kunne forebygge eller mindske forværring af sygdom – særligt hvis indsatserne målrettes grupper eller individer i forhøjet risiko.

 

Undersøgelsen Systematiske og målrettede individorienterede forebyggelsesindsatser har til formål at undersøge, hvordan, for hvem og under hvilke betingelser målrettede individorienterede forebyggelsesindsatser kan have den ønskede virkning. Undersøgelsen bygger på relevant litteratur på området og samler op på erfaringerne fra danske individorienterede forebyggelsesindsatser gennem interviews og workshops med forskere og fagpersoner. På baggrund af dette er der udarbejdet en række hypoteser og anbefalinger. 

 

Forfattere: Freja Ekstrøm Nilou, Nanna Bjørnbak Christoffersen, Trine Thilsing og Marie Broholm-Jørgensen