Skip to main content

Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning, fysisk funktionsnedsættelse og psykisk sygdom

19-01-2022

Denne rapport belyser sundhedstilstanden blandt personer med henholdsvis helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning, fysisk funktionsnedsættelse og psykisk sygdom.

Med udgangspunkt i data fra den nationalt repræsentative sundheds- og sygelighedsundersøgelse (SUSY) fra 2017 beskrives forekomsten af en lang række indikatorer inden for emnerne sundhedstilstand, sundhedsadfærd, sociale relationer og kontakt med sundhedsvæsenet blandt personer med og uden helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning, fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk sygdom. Endvidere belyses udviklingen i forekomsten fra 2013 til 2017.

Rapporten er en opdatering af en tilsvarende undersøgelse udgivet i 2014 og er finansieret af Sundhedsministeriet.

 

Forfattere: Kamilla Kragelund, Michael Davidsen, Susan Ishøy Michelsen, Knud Juel, Lau Caspar Thygesen og Tina Harmer Lassen