Skip to main content

Muskel- og skeletlidelser i Danmark

09-03-2022

Rapporten beskriver forekomsten af de mest udbredte muskel- og skeletsygdomme i Danmark: rygsygdom, slidgigt, knogleskørhed og leddegigt. Endvidere beskrives forekomsten af muskel- og skeletsmerter eller -ubehag i den danske befolkning i alderen 16 år eller derover.

I rapporten belyses desuden sammenhængen mellem muskel- og skeletlidelser og kontakt til sundhedsvæsenet, lægemiddelforbrug, arbejdsmarkedstilknytning samt udvalgte indikatorer for sundhedsadfærd, svær overvægt og mentalt helbred.

Opgørelserne i rapporten er baseret på spørgeskemadata fra den nationalt repræsentative Sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra 2017 samt udvalgte nationale registre, for eksempel Landspatientregisteret og Lægemiddeldatabasen.

Rapporten er udarbejdet for Gigtforeningen.

 

Forfattere: Isabelle Pascale Mairey, Kristine Bihrmann, Teresa Holmberg, Michael Davidsen og Tina Harmer Lassen.