Skip to main content

Identifikation af patientgrupper i alkoholbehandling hos Novavi

08-04-2022

Novavi er den største danske udbyder af ambulant alkoholbehandling og har  ønsket at kvalificere sin indsats ved at få Statens Institut for Folkesundhed, SDU, til gennem tre rapporter at evaluere Novavis alkoholbehandlingstilbud. Novavi har finansieret evalueringen og udarbejdelsen af de tre rapporter. Dette er den tredje af disse rapporter.

Rapporten beskriver analyser af patienter, der har været i behandling ved Novavi, med henblik på at identificere grupper af patienter, der ligner hinanden på en række faktorer. Novavi ønsker at få identificeret disse grupper med henblik på at kunne tilrette deres tilbud, så de i højere grad matcher sådanne grupper af patienter.

 

Forfattere: Sanne Pagh Møller, Janne S. Tolstrup, Ulrik Becker