Skip to main content

Evaluering af Lev livet med type 2-diabetes

19-01-2022

I 2020 og 2021 blev diabetesrehabiliteringsforløbet Lev livet med type 2-diabetes (Lev livet) afprøvet i fem danske kommuner; Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen. Med udgangspunkt i kommunernes afprøvning af Lev livet belyser rapporten, hvordan Lev livet i praksis er blevet udmøntet, samt fremmende og hæmmende faktorer for implementering, borgernes og de sundhedsprofessionelles tilfredshed med Lev livet, borgernes oplevede udbytte af det gruppebaserede forløb på Lev livet, samt hvorvidt det er nødvendigt med justeringer af rehabiliteringsforløbet før en eventuel videre udbredelse til flere kommuner.

 

Forfattere: Amalie Oxholm Kusier, Ida Nielsen Sølvhøj, Jens Elmelund Rise, Stine Vork Rosenwein, Maja Bæksgaard Jørgensen, Sigurd Lauridsen