Skip to main content

Digitale mediers betydning for søvn hos 16-25-årige

28-03-2022

Kvaliteten og kvantiteten af vores søvn har afgørende betydning for hjernens restitution, og særligt for børn og unge betragtes søvn som essentielt for både udvikling, indlæring, mentalt og fysisk helbred. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge i alderen 13-18 år skal have 8-10 timers søvn pr. nat. Der er ikke udarbejdet anbefalinger for unge over 18 år, men undersøgelser viser, at man som voksen i gennemsnit skal have 7,5 timers søvn pr. nat. Dog er det ikke alle, der opnår den anbefalede mængde søvn.

 

Flere studier indikerer, at der er en sammenhæng mellem brug af digitale medier og dårlig søvn hos unge. Der er brug for at vide, hvor solid denne sammenhæng er, og at få belyst detaljerne i den. Derfor er det relevant at afdække emnet i en litteraturgennemgang. Formålet med denne rapport er at bidrage med viden om, hvorvidt digitale medier påvirker søvn blandt 16-25-årige.

 

Forfattere:  Louise Ayoe Sparvath Brautsch, Lisbeth Lund, Martin Marchman Andersen, Mithuna Mille Balakumar, Anna Paldam Folker og Susan Andersen