Skip to main content

Sundhedsprofil for børn og unge ind- og udskolingsundersøgt i skoleåret 2019/20

25-01-2021

Denne rapport fra Databasen Børns Sundhed er en sundhedsprofil for børn og unge, der i skoleåret 2019/20 er ind- og udskolingsundersøgt i de kommuner, der indgår i Databasen Børns Sundhed.

Formålet med Databasen Børns Sundhed er at få mere viden om børn og unges sundhed og sundhedsplejerskernes arbejde samt at bidrage til det sundhedsfremmende arbejde målrettet børn og unge. Databasen producerer rapporter med grundlæggende informationer om børn og unges sundhed.

 Den samlede sundhedsprofil indeholder data om 7.339 børn, der er indskolingsundersøgt, og 5.537 unge, der er udskolingsundersøgt, i skoleåret 2019/20 i en kommune, der indgår i databasen. Databasen ledes af en tværfaglig og tværsektorielt sammensat bestyrelse og et forretningsudvalg, der har ansvar for, at formålet for databasen udmøntes. Databasen er beliggende på Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet. SIF er ansvarlig for drift og data, mens kommunerne er ansvarlige for indsamlingen af data.

 

Forfattere: Lis Marie Pommerencke og Trine Pagh Pedersen