Skip to main content

Sundhedsprofil for børn født i 2019 fra Databasen Børns Sundhed

15-12-2021
Sundhedsplejersken er en af de første fagpersoner, der møder barnet og dets familie, og sundhedsplejen har derfor en enestående mulighed for at bidrage til en tidlig og forebyggende indsats. Sundhedsplejersken ser tæt mod 100 % af alle nul-årige børn og kan derfor opfange tidlige signaler på en forsinket udvikling samt vejlede nybagte forældre i, hvordan de kan arbejde med barnets udvikling.

 

Denne rapport fra Databasen Børns Sundhed er en sundhedsprofil for børn født i 2019 i de 33 kommuner, der indgår i Databasen Børns Sundhed. Den samlede sundhedsprofil indeholder data om 22.923 børn født i 2019. Formålet med Databasen Børns Sundhed er at få mere viden om børns sundhed og sundhedsplejerskernes arbejde samt at bidrage til det sundhedsfremmende arbejde målrettet børn og unge. Sundhedsprofilen kan anvendes til at se på forekomsten og udviklingen inden for udvalgte områder vedrørende børns sundhed, trivsel og udvikling.

Forfattere: Lis Marie Pommerencke, Sofie Weber Pant og Trine Pagh Pedersen