Skip to main content

Sundhed, trivsel og udvikling i det første leveår blandt børn i udsatte boligområder

16-06-2021

Denne rapport har til formål at afdække, om børn, der bor i udsatte boligområde, i højere grad får sundhedsplejerskebemærkninger til deres sundhed, trivsel og udvikling i det første leveår end børn, der bor uden for disse områder.

Rapporten er baseret på data fra Databasen Børns Sundhed, hvor der indgår data om spædbørn fra 34 kommuner i perioden 2015-2018. 

Forfattere: Sanne Pagh Møller, Lis Marie Pommerencke, Bjarne Laursen og Trine Pagh Pedersen.