Skip to main content

Sundhed i Den Sociale Udviklingsfond

24-03-2021
Projekt Sundhed i Den Sociale Udviklingsfond er et aktionsforskningsprojekt, som har haft til formål at udvikle en mere systematisk sundhedsfremmende praksis i Den Sociale Udviklingsfond (SUF). Desuden har formålet været at generere viden om, hvilke organisatoriske processer der kan styrke arbejdet med sundhedsfremme – dels fra et socialfagligt og dels fra et bruger-/ungeperspektiv.
 
Igennem 2019-2020 har tre afdelinger i SUF, sammen med Statens Institut for Folkesundhed, SDU, afprøvet og udviklet forskellige tilgange, metoder og perspektiver på sundhedsfremme i den socialfaglige praksis. Denne rapport er en erfaringsopsamling, som indeholder konkrete erfaringer såvel som overordnede analytiske erkendelser, der er opstået undervejs i processen.

 

Forfatter: Dina Danielsen