Skip to main content

Mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark

12-05-2021

Formålet med denne rapport er at give et overblik over den mentale sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark og bidrage med viden om sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

I rapporten belyses forekomsten og udviklingen i selvrapporteret mental sundhed og udvalgte psykiske sygdomme blandt børn og unge i Region Syddanmark samt mulige årsager til udviklingen. Endvidere beskrives, hvad der karakteriserer unge med dårlig mental sundhed, og derudover belyses de unges forståelse af det gode ungdomsliv. Endelig giver rapporten viden om danske sundhedsfremmende og forebyggende indsatser baseret på interview med udvalgte eksperter og praktikere.

Rapporten sammenfatter eksisterende viden på området og præsenterer en række nye analyser baseret på register- og spørgeskemadata og interview med unge i Region Syddanmark samt eksperter og praktikere, som har særlig viden om målgruppen.

Forfattere:  Tina Harmer Lassen, Ida Nielsen Sølvhøj, Amalie Oxholm Kusier, Josefine Ranfelt Andersen, Andrea Huber Jezek, Michael Davidsen, Maj Britt Dahl Nielsen og Maja Bæksgaard Jørgensen.