Skip to main content

Fysisk aktivitets betydning for personer med angst og depression

08-12-2021

Omkring halvdelen af befolkningen vil i løbet af livet få en psykisk lidelse. Behandling af depression og angst sigter mod at bedre humør, livskvalitet, evne til at arbejde og mestring af hverdagsaktivi-teter. De seneste år er der kommet et øget fokus på, at fysisk aktivitet kan hjælpe på de depressive symptomer i kombination med anden behandling, men man ved endnu ikke med sikkerhed, hvorfor og hvordan fysisk aktivitet kan reducere symptomer på depression og angst.

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, har efter oplæg fra Sundhedsstyrelsen udarbejdet en systematisk litteraturgennemgang af den eksisterende viden om, da virkningsmekanismerne endnu er uklare. Formålet med denne litteraturgennemgang er at bidrage med viden om, hvordan fysisk aktivitet kan reducere symptomer og øge mestring blandt personer diagnosticeret med depression og angst.

Forfattere: Julie E. I. Román, Andrea H. Jezek, Sebrina M. Hansen, Sofie R. Møller, Christina B. Petersen