Skip to main content

Forældres psykiske tilstand i barnets første leveår

20-01-2021
Det er livsomvæltende at blive forælder, og i tiden efter fødslen kan forældre i forskelligt omfang opleve psykiske vanskeligheder. Vanskelighederne kan være milde, men de kan også være af mere alvorlig karakter og udvikle sig til en egentlig psykisk lidelse. Afhængigt af alvorligheden kan de psykiske vanskeligheder have vidtgående konsekvenser for både forældrene og barnet, og det er derfor vigtigt, at forældre i risiko opspores tidligt. De danske sundhedsplejersker besøger stort set alle nyblevne forældre, og sundhedsplejen har derfor en enestående mulighed for at opspore tidlige tegn på psykiske vanskeligheder, igangsætte forebyggende indsatser og henvise til den rette hjælp.
 
Sundhedsplejerskerne i Databasen Børns Sundhed har derfor valgt, at dette års temarapport skal omhandle psykiske vanskeligheder blandt nyblevne forældre og betydning for barnets udvikling og trivsel i det første leveår og i skolealderen. I forbindelse med temarapporten er der blevet lavet en kortlægning af, hvordan forældres psykiske vanskeligheder i barnets første leveår registreres og vurderes af sundhedsplejerskerne i kommunerne tilknyttet Databasen Børns Sundhed.

 

Forfattere:  Lis Marie Pommerencke, Sofie Weber Pant, Janni Ammitzbøll, Bjarne Laursen og Trine Pagh Pedersen.