Skip to main content

Kortlægning af den islandske model

24-06-2021

Gennem de seneste 20 år er islandske unges forbrug af alkohol, tobak og andre rusmidler såsom hash faldet markant. Fra at være blandt de i Europa med det højeste forbrug af alkohol, tobak og hash er islandske unge nu blandt de i Europa, der ryger og drikker mindst. Dette fald tilskrives i mange sammenhænge implementeringen af det, der betegnes som den islandske model.

Rapporten indeholder en kortlægning af den eksisterende litteratur omhandlende den islandske model. Kortlægningen har et særligt fokus på at undersøge, hvorledes beskyttende faktorer i den islandske model er relateret til unges rusmiddelbrug (herunder alkohol, tobak og andre nikotin-produkter samt hash og hårdere stoffer) inden for domænerne familie, venner og fritid.

 

Forfattere: Simone Gad Kjeld, Lisbeth Lund, Susan Andersen