Skip to main content

Alkoholbehandling hos Novavi

01-07-2021

Alkoholbehandlingen i Danmark er præget af variation i de kommunale behandlingstilbud. Det gælder de ressourcer, der afsættes til alkoholbehandling, anvendte behandlingsmetoder og personalets uddannelsesmæssige baggrund, herunder især anvendelse af sundhedsfagligt personale.

Novavi er den største danske udbyder af ambulant alkoholbehandling og har ønsket at kvalificere sin indsats ved at få Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, til at evaluere Novavis alkoholbehandlingstilbud.

Rapporten er del 2 af det samarbejde, der er etableret mellem Statens Institut for Folkesundhed og Novavi. Det overordnede formål er at levere data, som kan anvendes af Novavi til kvalitetssikring og udvikling af den tilbudte alkoholbehandling. Formålet med denne anden rapport er at undersøge efterfølgende arbejdsmarkedstilknytning og forbrug af sundhedsydelser blandt modtagere af Novavis behandlingstilbud, som er belyst i første rapport.

Forfattere: Sanne Pagh Møller, Louise Hjarnaa, Janne S. Tolstrup, Ulrik Becker