Skip to main content

Unges søvnvaner

30-09-2020
Sundhedsdatastyrelsen har gennem de seneste to år, på baggrund af en politisk beslutning, monitoreret børn og unges forbrug af sovemedicin indeholdende melatonin. Monitoreringerne viser, at forbruget er stigende, dog viser den seneste monitorering en mindre stigning sammenlignet med de tidligere år. Den specifikke årsag til, at der de seneste år er set en stigning i forbruget af sovemedicin blandt børn og unges, kendes ikke. Der kan være flere årsager til stigningen i forbruget af sovemedicin, og det er dermed vigtigt at afdække områder, som kan påvirke forbruget.

 

Rapportens overordnede formål er således at undersøge relationen mellem søvn, trivsel og forbrug af sovemedicin blandt unge, i 2019. I rapporten er der udarbejdet analyser med fokus på unges søvn, søvnproblemer og brug af sovemedicin. Analyserne omfatter unge i alderen 15-25 år på gymnasiale uddannelser.

 

Rapportens resultater kan fungere som et redskab til fagprofessionelle i prioriteringen samt planlægning af indsatser og forebyggende arbejde rettet mod unges søvn, trivsel og forbrug af sovemedicin.

 

Forfattere: Caroline Holt Udesen, Maria Nivi Schmidt Petersen, Marie Skov Kristensen, Lau Caspar Thygesen