Skip to main content

TOF pilot 2

26-05-2020

Formålet med TOF-projektet (Tidlig Opsporing og Forebyggelse) er at foretage en tidlig og systematisk opsporing af borgere med usund livsstil og risiko for livsstilssygdomme samt tilbyde målrettede og sammenhængende forebyggelsesforløb for disse borgere i almen praksis og kommunen. 

TOF-projektet består af en fælles intervention rettet mod alle borgere i målgruppen og en målrettet inter-vention for borgere med risikoadfærd eller forøget risiko for livstilssygdom.

 

Forfattere: Marie Broholm-Jørgensen, Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Tine Tjørnhøj-Thomsen