Skip to main content

Sundhedsprofil for børn født i 2018 fra Databasen Børns Sundhed

16-06-2020
Formålet med Databasen Børns Sundhed er at få mere viden om børns sundhed og sundhedsplejerskernes arbejde samt at bidrage til det sundhedsfremmende arbejde målrettet børn og unge. Databasen producerer rapporter med grundlæggende informationer om børn og unges sundhed.

 

Sundhedsprofilen kan anvendes i jeres kommune til at se på forekomsten og udviklingen inden for udvalgte områder vedrørende børnenes sundhed, trivsel og udvikling ved at sammenligne sig med tidligere år, hele populationen og de andre kommuner.

 

Udarbejdet af: Lis Marie Pommerencke, Sofie Weber Pant, Trine Pagh Pedersen