Skip to main content

Perspektiver på genetiske undersøgelser af diabetes, belyst gennem Sharing Circles

17-11-2020

Center for Folkesundhed i Grønland har i vinteren 2020 gennemført et kvalitativt studie, der har fo-kus på voksne borgeres perspektiver på genetiske undersøgelser i Grønland. Formålet har været at afdække borgeres opfattelser af genetiske undersøgelser af diabetes og brugen af resultaterne fra disse. Herværende studie giver dermed et vigtigt indblik i, hvilke tanker informanterne har om genetiske undersøgelser i en grønlandsk kontekst.

Forfattere: Ingelise Olesen, Nanna Lund Hansen, Marit Eika Jørgensen og Christina Viskum Lytken Larsen