Skip to main content

Sundhedstilstanden blandt PensionDanmarks medlemmer

03-11-2020
Statens Institut for Folkesundhed (SDU) foretager løbende monitorering af sundhedstilstanden i den generelle befolkning og undertiden blandt særlige målgrupper. Denne rapport belyser sundhedstilstanden blandt medlemmer af PensionDanmark.

 

Første del af rapporten belyser kontakter til sundhedsvæsenet, lægemiddelforbrug, tilkendelse af førtidspension samt dødelighed blandt medlemmerne af PensionDanmark samt sammenlignet med den øvrige danske befolkning. I anden del estimeres de samfundsøkonomiske omkostninger ved behandling og produktionstab både blandt PensionDanmark-medlemmer samt sammenlignet med den øvrige danske befolkning.

 

Forfattere: Laura Deen, Stine Schramm, Caroline Klint Johannesen, Michael Davidsen, Anne Illemann Christensen