Skip to main content

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2019

15-01-2020

Rapporten indeholder opgørelser over, hvordan kommunerne prioriterer og arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme – både generelt i forhold til KL’s forebyggelsesudspil ’Forebyggelse for fremtiden’ og i forhold til udvalgte anbefalinger fra syv af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker (mad og måltider, fysisk aktivitet, mental sundhed, tobak, alkohol, overvægt og stoffer). Resultaterne er baseret på besvarelser fra spørgeskemaer sendt ud til alle landets 98 kommuner i 2013, 2014, 2015, 2017 og 2019.

 

Forfattere: Gitte Sofie Jakobsen, Ida Nielsen Sølvhøj og Teresa Holmberg