Skip to main content

Evaluering af Kræftplan 2013

01-12-2020
I herværende evalueringsrapport har Center for Folkesundhed i Grønland dels opgjort den eksisterende vi-den på kræftområdet i Grønland på baggrund af videnskabelige litteratur. Dels undersøgt forløbsintervaller for samtlige 158 kræftpatienter, der blev nydiagnosticeret med kræft i Grønland i perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019 ved en journalgennemgang. Der er tale om en evaluering af udvalgte punkter i Kræftplanen fra 2013. Undersøgelsens resultater er desuden blevet drøftet med faglige nøglepersoner fra sundhedsvæ-senet, der alle har bidraget med vigtige input.
 
Evalueringen viser overordnet, at der er en række udfordringer på kræftområdet, især angående langvarige udredningsforløb, der kan have negative konsekvenser for borgeren. Resultaterne peger på, at længden af de diagnostiske intervaller, og dermed tiden til kræftdiagnose, bidrager mest til den samlede varighed af kræftforløbet. Det gælder for alle de undersøgte diagnoser og uanset hvor i landet, patienten første gang henvender sig til Sundhedsvæsenet.

 

Forfattere: Durita Lyngsø Svartá og Christina Viskum Lytken Larsen