Skip to main content

Evaluering af KĂžbenhavns Kommunes indsats for borgere med demens i den tidlige fase

28-01-2020

Københavns Kommune har udviklet et 15-ugers visiteret trænings- og rådgivningsforløb til borgere i kommunen, som har en demenssygdom i den tidlige fase, og deres pårørende.

Københavns Kommune har bedt Statens Institut for Folkesundhed (SIF), SDU, om at evaluere trænings- og rådgivningsforløbet ud fra et ønske om at få viden om, hvordan forløbet er blevet implementeret, og hvilken betydning det har for de borgere, der visiteres til forløbet, og deres pårørende.

I denne rapport præsenterer vi resultater fra en virkningsevaluering af forløbet. Evalueringen omfatter en undersøgelse af implementeringen af forløbet og af borgere og pårørendes oplevede effekt af det. Herudover har vi også gennemført en før- og efteranalyse af forløbets betydning for borgernes livskvalitet, kognitive funktionsniveau samt deres styrke og udholdenhed.

Evalueringen er gennemført i perioden juni 2018 til august 2019.

 

Forfattere: Sofie Smedegaard Skov, Maj Britt Dahl Nielsen, Sigurd Mørk Rønbøl Lauridsen