Skip to main content

Digitale enheders betydning for søvn blandt børn og unge

08-09-2020

Denne rapport indeholder et systematisk review over, hvilken betydning digitale enheder har for børn og unges søvn. Det systematiske review har til formål at kortlægge dette indenfor tre aldersgrupper: 0-5-årige, 6-12-årige og 13-15-årige. Digitale enheders påvirkning på søvn afdækkes ud fra: 1) Før søvn, herunder sengetidspunkt og tid, som det tager at falde i søvn, 2) under søvn, som omhandler forstyrrelser i nattesøvnen, og 3) efter søvn, herunder søvnlængde og træthed i løbet af dagen.

Digitale enheder inkluderer alle typer af mobiltelefoner, tablets, computere og fjernsyn. Studierne, der er inkluderet i rapporten, ser både på at bruge disse enheder, tilstedeværelsen i soveværelset og brug af sociale medier. Rapporten inkluderer litteratur offentliggjort i tidsrummet fra januar 2009 til august 2019 og er afgrænset til studier gennemført i den vestlige verden.

Det systematiske review er gennemført for Sundhedsstyrelsen af en projektgruppe ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 

Forfattere: Lisbeth Lund, Ida Nielsen Sølvhøj, Dina Danielsen, Anna Paldam Folker, Susan Andersen.