Skip to main content

Digital mediebrugs betydning for sociale relationer, fællesskaber og stress blandt børn og unge

03-12-2020
Sociale relationer, fællesskaber og stress påvirker børn og unges trivsel og sundhed. I forbindelse med at digitale medier har vundet indpas som uundgåelige elementer i hverdagen, er det derfor relevant at undersøge, i hvilken grad disse påvirker børn og unges sociale relationer, fællesskaber og stress. Formålet med denne rapport er således at lave en systematisk litteraturgennemgang af digital mediebrugs betydning for henholdsvis børn og unges sociale relationer og fællesskaber (del A) og børn og unges stress (del B).

 

Rapporten er baseret på en systematisk gennemgang af videnskabelige artikler, der er publiceret i internationale peer-reviewed tidsskrifter i perioden 2010 til marts 2020. Derudover bygger rapporten på grå litteratur fra samme tidsperiode, som omfatter rapporter og undersøgelser. De to delundersøgelser (del A og del B) er foretaget i tæt koordinering og har så vidt muligt fulgt en fælles metodisk fremgangsmåde, men er baseret på individuelle litteratursøgninger og -gennemgange.

 

Litteraturgennemgangen i del A er baseret på 62 videnskabelige artikler og 28 rapporter, mens litteraturgennemgangen i del B er baseret på 43 videnskabelige artikler og 2 rapporter.

 

Forfattere: Lene Kirkegaard, Lis Marie Pommerencke, Sofie Flensburg, Camilla Thørring Bonnesen, Katrine Rich Madsen, Sofie Weber Pant og Anne Mette Thorhauge.