Skip to main content

Den Europ√¶iske Rusmiddelunders√łgelse (ESPAD) 2019 - minirapport

12-08-2020

Denne publikation er en kort udgave af publikationen ’Den Europæiske Rusmiddelunder-søgelse (ESPAD) 2019 – Rusmiddeladfærd blandt skoleelever i 9. klasse i Danmark og udviklingen siden 1995’. Denne publikation samt den fulde publikation kan læses eller hentes på www.sst.dk og www.sdu.dk/sif, hvor litteraturlisten også kan findes.

Udarbejdet af: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Caroline Holt Udesen og Ola Ekholm.