Skip to main content

Brugernes oplevelse af det grønlandske sundhedsvæsen

13-05-2020

Center for Folkesundhed i Grønland har i sommeren 2019 gennemført en kvalitativ pilotundersøgelse, der har undersøgt borgernes oplevelse af det grønlandske sundhedsvæsen.

Formålet med undersøgelsen har været at give et indblik i, hvordan adgangen til sundhedsvæsenet opleves af borgerne, og hvad der er vigtigt for borgerne, når de møder sundhedsvæsenet som brugere. Dermed giver undersøgelsen os et vigtigt grundlag for at arbejde videre med udviklingen af et langsigtet og nationalt design for øget brugerinddragelse og brugerevaluering i det grønlandske sundhedsvæsen - et grundlag, der tager udgangspunkt i borgernes egne perspektiver, og som er kulturel relevant.

 

Forfattere: Ingelise Olesen, Nanna Lund Hansen, Christine Ingemann, Arnaruluk Lundblad, Christina Viskum Lytken Larsen