Skip to main content

Trivsel og hverdagsliv blandt børn og unge med kronisk sygdom

21-05-2019

Mange børn og unge lever med alvorlig, langvarig eller kronisk sygdom. At leve med sygdom eller funktionsbegrænsning i barn- og ungdommen kan have væsentlig betydning for udvikling, trivsel og hverdagsliv, herunder i skolen, med venner og i familien.

Rapporten præsenterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse af livskvalitet og hverdagsliv hos danske børn og unge med og uden selvrapporterede diagnoser samt en registerbaseret opgørelse over hyppigheden af sygdom blandt børn og unge.

Rapporten er baseret på data fra forskningsprojektet Trivsel på Trods.

 

Forfattere: Lisbeth Lund, Susan I. Michelsen, Pernille Due, Anette Andersen