Skip to main content

Tandsundhed

21-02-2019

Tand- og mundsundhed betragtes i dag som en integreret del af det generelle helbred og udgør et vigtigt aspekt af menneskets livskvalitet og funktionsevne. Sygdomme i tænder og mund og de eventuelt medfølgende smerter eller ubehag kan have en negativ sammenhæng med vigtige livsfunktioner, såsom fødeindtagelse, mentalt helbred  og sociale relationer. Gener på grund af sygdomme i tænder og mund kan endvidere give anledning til, at den almindelige livsførelse begrænses i en sådan grad, at det eksempelvis kan være svært at passe arbejde eller skole.

I denne temarapport belyses tandsundheden ud fra selvrapporterede oplysninger fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt den voksne befolkning i Danmark på 16 år eller derover (Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen, SUSY).

 

Forfattere: Poul Erik Petersen, Michael Davidsen, Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen.