Skip to main content

Helbredstjek: Blodtryk, kolesterol og syn

19-03-2019

I denne rapport er befolkningens brug af helbredstjek belyst ud fra selvrapporterede oplysninger fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt den voksne befolkning i Danmark på 16 år el-ler derover (Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen, SUSY).

Der indgik følgende tre spørgsmål til beskrivelse af befolkningens brug af helbredstjek: ’Hvornår har du sidst fået målt dit blodtryk?’, ’Hvornår har du sidst fået målt dit kolesterol?’, og ’Hvornår har du sidst fået undersøgt eller kontrolleret dit syn?’.

 

Forfattere: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Michael Davidsen, Ola Ekholm og Anne Illemann Christensen