Skip to main content

Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger 2017

06-02-2019

Denne rapport beskriver en række indikatorer for helbredsrelateret livskvalitet, sygelighed, socialt netværk og sundhedsadfærd blandt borgere i Danmark, der bor i almene boliger, sammenlignet med den øvrige danske befolkning og med udvalgte undergrupper i befolkningen.

Opgørelserne af sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger præsenteres både samlet for hele gruppen og opdelt efter grupper af borgere i almene boliger, der ligger i henholdsvis såkaldte ghettoområder og øvrige områder.

 

Forfattere: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Michael Davidsen, Cathrine Juel Lau og Anne Illemann Christensen