Skip to main content

Sundhedsprofil for socialt udsatte grønlændere i Danmark

08-10-2019

En lille andel af befolkningen i Danmark er født i Grønland. De udgør imidlertid en mangfoldig gruppe af mennesker spredt over hele landet. En mindre andel af grønlænderne i Danmark er socialt udsatte og oplever problemer med at blive inkluderet i det danske samfund. Grønlændere er danske statsborgere og har samme rettigheder som danskere. Grønlændere i Danmark kan imidlertid opleve, at der ikke er tilstrækkeligt fokus på de særlige problemer, de oplever. Det kan for eksempel være sproglige vanskeligheder og manglende kendskab til det danske arbejdsmarked og det offentlige system – herunder sundhedsvæsnet.

Denne rapport belyser sundhedstilstanden blandt socialt udsatte grønlændere i Danmark. Undersøgelsen bygger på data fra spørgeskemaundersøgelsen SUSY UDSAT 2017, der er en sundhedsprofil for socialt udsatte.

 

Forfattere: Nanna Ahlmark, Michael Davidsen, Christina Viskum Lytken Larsen, Pia Vivian Pedersen