Skip to main content

Sundhedsindsatser i danske kommuner målrettet etniske minoriteter

20-11-2019

I Danmark udgør etniske minoriteter en stadigt voksende andel af den danske befolkning. Forskning viser, at der er forskelle i sundhed og trivsel mellem ikke-vestlige etniske minoriteter og majoritetsbefolkningen, og  at der kan være uformelle barrierer i etniske minoriteters adgang til sundhedsydelser. Der kan derfor være behov for særskilte sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser, hvilket ligger under det kommunale ansvarsområde.

Denne rapport giver et overblik over igangværende kommunale tiltag i denne sammenhæng og beskriver kommunernes sundhedsindsatser målrettet etniske minoriteter. Kortlægningen er en opfølgning på en tilsvarende kortlægning foretaget af Statens Institut for Folkesundhed i 2012.

 

Forfattere: Mie Lykke Jeppesen, Farhiya Abdullahi, Nanna Ahlmark