Skip to main content

Partnerskaber på folkesundhedsområdet

11-01-2019

Sundhed skabes dér, hvor mennesker lever deres hverdagsliv. I hjemmet, på skolen, i daginstitutioner, på arbejdspladsen, i foreningslivet og i lokalområdet. På den baggrund udbød den daværende regering i 2014 en fireårig partnerskabspulje på 120 mio. kroner. Puljens formål var at støtte partnerskaber, der arbejdede for at opnå de nationale mål for danskernes sundhed.

I tre år har Statens Institut for Folkesundhed sammen med forskere fra Copenhagen Business School fulgt de 37 partnerskaber, som modtog støtte fra puljen. Det overordnede formål har været at undersøge, i hvilket omfang og hvordan de støttede projekter og partnerskabspuljen som helhed har understøttet opfyldelsen af de nationale mål for folkesundhed. Evalueringen søger derudover at identificere de særlige forhold, der har betydning for udviklingen, implementeringen og forankringen af partnerskabsprojekterne, og vurdere, hvilke potentialer og problemstillinger der på et mere generelt plan knytter sig til partnerskaber som strategi på folkesundhedsområdet.

 

Forfattere: Ditte Heering Holt, Camilla Øst Cloos, Siff Monrad Langkilde, Holger Højlund, Anna Paldam Folker