Skip to main content

NovavĂ­

01-07-2019

Alkoholbehandlingen i Danmark er præget af variation i de kommunale behandlingstilbud. Det gælder de ressourcer, der afsættes til alkoholbehandling, anvendte behandlingsmetoder og personalets uddannelsesmæssige baggrund, herunder især anvendelse af sundhedsfagligt personale.

Novaví er den største danske udbyder af ambulant alkoholbehandling og har ønsket at kvalificere sin indsats ved at få Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, til at evaluere Novavís alkoholbehandlingstilbud. Denne rapport er den første i en serie af tre evalueringsrapporter.

 

Forfattere: Sanne Pagh Møller, Kia Kejlskov Egan, Ulrik Becker