Skip to main content

Multisygdom i Danmark

06-06-2019

Denne rapport beskriver mønsteret og udviklingen af multisygdom i Danmark. Med dette forstås, at der i rapporten identificeres grupper af personer med sygdomsmønstre, der ligner hinanden, hvor personerne inden for hver gruppe i vid udstrækning har mange sygdomme tilfælles.

Resultaterne i denne rapport viser en klar social ulighed i flere af multisygdomsgrupperne. Særligt personer i grupper med mange sygdomme/tilstande har oftere en kort uddannelse og står uden for arbejdsmarkedet. Grupper med personer, som er forholdsvis raske, og grupper med høj forekomst af astma og allergi adskiller sig fra de andre grupper ved at have længere uddannelse og større beskæftigelsesgrad.

 

Forfattere: Sanne Pagh Møller, Bjarne Laursen, Caroline Klint Johannesen og Stine Schramm