Skip to main content

Illegale stoffer

21-08-2019

Rapporten belyser befolkningens brug af illegale stoffer på baggrund af resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017.

Spørgsmål om brugen af illegale stoffer er indgået i Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne i 2000, 2005, 2010, 2013 og 2017 og belyser brugen af en lang række stoffer (hash samt de hårde stoffer kokain, amfetamin, ecstasy, psilocybinsvampe, heroin, LSD og andre lignende stoffer).

 

Forfattere: Ola Ekholm, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Michael Davidsen, Anne Illemann Christensen