Skip to main content

Holdninger i det somatiske sundhedsvæsen til mennesker med psykisk sygdom

18-11-2019

Uligheden i sundhed blandt mennesker med psykisk sygdom er veldokumenteret, og i de nordiske lande lever personer med en svær psykisk sygdom 15-20 år kortere end den generelle befolkning. Selvom en del af overdødeligheden kan tilskrives selvmord og ulykker, så er hovedårsagen primært somatisk sygdom.

Denne rapport kortlægger litteraturen om holdninger i det somatiske sundhedsvæsen til mennesker med psykisk sygdom. Kortlægningen bygger på principperne for et scoping review, som er en metode til at skabe et overblik over et felt eller en problemstilling samt give en klar indikation af omfanget af litteraturen på et område - og således også videnshuller.

 

Forfattere: Ida Nielsen Sølvhøj, Amalie Oxholm Kusier, Pia Vivian Pedersen, Maj Britt Dahl Nielsen